Nathan Woud


Nathan Woud
“Doe eens gek”, heb je vast wel eens iemand horen zeggen. Voor mij geldt dat als normaal. Als ik in mijn atelier aan het werk ben, komt er vanzelf iets uit dat niet standaard is. Gek wil ik het niet noemen, wel anders! Want dat is waar Anders Kunst voor staat; kunst beleven en bekijken op een andere manier in de ruimte om ons heen.
 
Mijn naam is Nathan Woud. Met Anders Kunst wil ik mensen bereiken die open staan voor een andere kunstbeleving. Het gaat me niet om een totale shock teweeg te brengen met onbegrijpelijke kunst. Het gaat mij wel om de verwondering dat er meer mogelijk is met kunst. De kunst die ik maak hoort als een geheel bij de ruimte waarin het werk staat. Ik benader met mijn werken een meer holistisch beeld waarbij de ruimte om ons heen èn jouw emotie èn het kunstwerk zelf een geheel vormen. Dat geheel maakt verwondering en rust mogelijk. Ik geloof in de kracht van kunst en kunstkijken. Ik merk bij mezelf vaak dat als ik een museum bezoek ik de dingen weer helemaal zie zitten. Als het even tegenzit, werkt kunst rustgevend en inspirerend. Als alles helemaal goed loopt werkt kunst voor mij versterkend. Ik word dan nog meer opgewonden over de dingen die ik doe. Ditzelfde wil ik graag uitdragen naar anderen.
 
www.nathanwoud.nl


   Twee sloten met akkers

 

 

   Dansend paar

 

December
08
Agenda